Πώς να παγιδεύσετε ένα αέριο

Επιχειρώντας ένα πείραμα Ύλης, τα Νήπια φυλακίζουν το διοξείδιο του άνθρακα ενός αναψυκτικού, κλείνοντας το στόμιο του με ένα μπαλόνι.