"Λόγο και Έργο - Θεραπεύω" - 6η Σχολή Γονέων

Την Τετάρτη, 22 Μαρτίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ" πραγματοποιήθηκε η 6η Σχολή Γονέων, με κεντρικούς ομιλητές τον κ. Αστέριο Καμπούρα, Στρατιωτικό Ιατρό - Παιδίατρο, την κ. Κυβέλη - Αλεξία Πετκανά, Εργοθεραπεύτρια και τους κ. Γιάννη Κυβρακίδη και Ελένη Κυβρακίδη, Λογοθεραπευτές. Οι ομιλητές μάς παρουσίασαν τα στάδια της ομαλής γλωσσικής ανάπτυξης και τις αποκλίσεις, μέχρι την πρώτη σχολική ηλικία, τις δεξιότητες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση και μάθηση, καθώς και τον ρόλο του γονέα αναφορικά με τις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού του. Οι συμμετέχοντες έθεσαν τα ερωτήματά τους στους ομιλητές, συζήτησαν μαζί τους για τον σημαντικό ρόλο του γονέα αλλά και του σχολείου και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την έβδομη συνάντηση της Σχολής Γονέων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο.