Καθρέφτη καθρεφτάκι μου...

Τα αστεράκια δημιουργούν με άξονα τη συμμετρία. Βρίσκουν την αντανάκλαση σχημάτων και αντικειμένω,ν σαν να ήταν σε καθρέφτη, ενισχύοντας παράλληλα την αντίληψη και την παρατηρητικότητά τους.

Παιδικός Σταθμός 1 και 2