Η τήξη και η πήξη

Με την επιστροφή μας στο σχολείο, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας του χειμώνα, διερευνήσαμε τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης. Πειραματιστήκαμε παρατηρώντας και καταγράφοντας τις αλλαγές που προκύπτουν στο νερό κάτω από διάφορες συνθήκες και δημιουργήσαμε ομαδικά έναν χιονάνθρωπο.

Προνήπια 1 και 2