Πέτα τον κρίκο!

Τα Μελισσάκια εξασκούν τον οπτικοκινητικό τους συντονισμό πετώντας τους κρίκους στις βέργες. Άραγε, θα τα καταφέρουν;

Παιδικός Σταθμός 3