Χειμώνας και εικαστική τέχνη

Στο πλαίσιο της Εικαστικής Τέχνης, παρατηρούμε, συζητάμε και εμπνεόμαστε από πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον χειμώνα. 

Νήπια 1