Σχήματα

Έχουμε σχεδιάσει σε κάνσον ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ένα τετράγωνο. Τα Νήπια επισημαίνουν τα χαρακτηριστικά των σχημάτων. Ως προέκταση της δραστηριότητας αυτής, θέτουμε ως στόχο την κατανόηση των όρων «απέναντι πλευρές, γωνίες». Προτρέπονται να δείξουν τις γωνίες και να τις ζωγραφίσουν. Να ακολουθήσουν τις πλευρές με το δάχτυλό τους και να ζωγραφίσουν με το ίδιο χρώμα τις «απέναντι». Να παίξουν σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων, να σταθούν απέναντι ανά δύο και να σχηματίσουν γωνία ανά δύο. 

Νήπια 1