Προσθέτω και αφαιρώ με το Osmo

Προσθέτω και αφαιρώ
με το Osmo βοηθό.
Τις φούσκες για να σκάσω
και τα ψάρια εγώ να πιάσω.

Συνεργαζόμαστε και βρίσκουμε το σύνολο προσθέτοντας ή αφαιρώντας ποσότητες. 
Νήπια 2