Φύλλα και καρποί ελιάς

Τα φύλλα και οι καρποί της ελιάς δίνουν στα παιδιά το έναυσμα για ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες στο πλαίσιο των Μαθησιακών περιοχών της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
Νήπια 1