Οι αριθμοί

Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία τα παιδιά εξοικειώνονται με τους αριθμούς «0-5».Τους αναγνωρίζουν, τους γράφουν αριθμητικά και ολογράφως (με κεφαλαία και μικρά), τους απαριθμούν από το 0-5 και αντιστρόφως, κατανοούν τις ποσότητες που αντιστοιχεί ο κάθε ένας εξ αυτών και συμμετέχουν σε παιχνίδια που ενισχύουν την κατάκτηση τους.
Νήπια 1