Η Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο αποκτούμε τη φωνολογική επίγνωση μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Παίζουμε με τα χιονανθρωπάκια των γραμμάτων και φτιάχνουμε λέξεις, γυρίζουμε τα ρολόγια των συλλαβών και τις διαβάζουμε, φτιάχνουμε lego-λέξεις, φορτώνουμε την καρότσα του Bee-bot με φωνούλες και χτίζουμε λέξεις και άλλα πολλά. Η γωνίτσα των γραμμάτων και των λέξεων μάς περιμένει καθημερινά μέσα στην τάξη, για να ανακαλύψουμε τον όμορφο κόσμο των γραμμάτων.
Νήπια 2