Η Ακροστιχίδα του Χειμώνα

Πρόκειται για μία ομαδική εργασία, στο πλαίσιο της Μαθησιακής Περιοχής της Γλώσσας, όπου τα παιδιά αναζητούν τις κατάλληλες λέξεις για να δημιουργήσουν την Ακροστιχίδα της λέξης «ΧΕΙΜΩΝΑΣ».
Νήπια 1