Φυσικές επιστήμες- Ενζυμάκια "ΚΡΑ" - "ΣΙ"

Τα ενζυμάκια "ΚΡΑ" και "ΣΙ" χόρευαν μόνα τους ανέμελα μέσα στον μούστο. Όταν το ένζυμο "ΚΡΑ" ζητήσει σε χορό το ένζυμο "ΣΙ", χορεύουν ζευγαρωτά και τότε μας δίνουν το ΚΡΑΣΙ. Το θεατρικό αυτό παιχνίδι στοχεύει στην εισαγωγή των παιδιών στον δρόμο των συλλαβών και των λέξεων.
Νήπια 1