Άσκηση σεισμού

Την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση σεισμού για το Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό. Τα παιδιά ακολούθησαν με προσοχή τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας και εκκένωσαν το κτήριο με επιτυχία.
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός