Παζλ τριγώνου

Τα Νήπια μαθαίνουν για το τρίγωνο και τα χαρακτηριστικά του (τρεις γωνίες, τρεις πλευρές) και ως προέκταση αυτού, εμπλέκονται στη διαδικασία μιας κατασκευής Παζλ Τριγώνου. Τα παιδιά κόβουν και δημιουργούν τις πέντε λωρίδες, που θα συνθέσουν το Παζλ. Τα υλικά με τα οποία θα δουλέψουμε είναι ψαλίδια, χρωματιστά κάνσον και κόλλες.
Νήπια 1