Είμαστε όλοι κομμάτια από το ίδιο πάζλ

Ο καθένας μας είναι τόσο ξεχωριστός και τόσο σημαντικός, όπως και τα κομμάτια από ένα πάζλ, χρειάζονται όλα για να ολοκληρωθεί!
Νήπια 2