Τανγκράμ Τετραγώνου

Την ενασχόλησή μας με το σχήμα του Τετραγώνου ακολούθησε το παιχνίδι «Τανγκράμ» με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αποδώσουν τα σχήματα των αρχικών μεγάλων τετραγώνων. Εν συνεχεία, τα κόλλησαν και έγραψαν το όνομά τους και τον τίτλο του μαθηματικού παιχνιδιού.
Νήπια 1