Τα σκιουράκια!

Μεταμορφωνόμαστε σε σκιουράκια και λίγο πριν πέσουμε σε χειμερία νάρκη μαζεύουμε καρύδια, για να τα βάλουμε στη φωλίτσα μας. Οι οικογένειες των σκίουρων, όμως, που είναι στο δάσος είναι δύο. Ποια θα κερδίσει μαζεύοντας τα πιο πολλά καρύδια;
Παιδικός Σταθμός 3