Μετρικές σχέσεις – Μαθηματικά

Οι πληροφορίες που προσκόμισαν τα παιδιά ,ως προς τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του Ορθογωνίου και Τετραγώνου μας οδήγησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία της έννοιας των Μετρικών σχέσεων και τη χρήση του τρίτου αντικειμένου (του μαρκαδόρου) ως μονάδα μέτρησης. Τοποθετήσαμε τους μαρκαδόρους κατά μήκος των πλευρών των σχημάτων, τον έναν μετά τον άλλον,. Κατόπιν, μετρήσαμε πόσους μαρκαδόρους τοποθετήσαμε σε κάθε πλευρά και των δύο σχημάτων. Η μέτρηση των μαρκαδόρων απέδειξε και τη θεωρία μας τόσο για τις πλευρές των δύο σχημάτων όσο και για τις διαφορές μεταξύ τους.
Νήπια 1