Τα χρώματα αγαπάμε στα γαλλικά τα τραγουδάμε!

Τα παιχνίδια με τα χρώματα συνεχίζονται! Η τάξη μας γέμισε από χαρά, όταν ο μικρός μας σκύλος ο Julien, μας έμαθε κι άλλα χρώματα μαγικά!
Το τραγούδι μας μάθαμε καλά και το τραγουδάμε δυνατά! 
Bleu, blanc, rouge
Bleu, blanc, rouge,
Jaune et vert,
Jaune et vert.....
Αστεράκια 1&2