Πάζλ Τριγώνου

Τα παιδιά κόβουν τα σχήματα των Τριγώνων που έχουμε σχεδιάσει σε Α4, καθώς και κάθετες λωρίδες. Κατόπιν καλούνται να συνθέσουν, εκ νέου, τα αρχικά τρίγωνα με τις κάθετες λωρίδες ,τοποθετώντας τες στη σωστή σειρά και κολλώντας τες τη μία δίπλα στην άλλη. 
Νήπια 1