Ημέρα και νύχτα: η εναλλαγή

ημέρα και νύχτα (1)Η Γη γυρίζει! Καθώς η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της πραγματοποιείται η εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Για να το κατανοήσουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε μια λάμπα, για να αναπαραστήσουμε τον ήλιο, και την υδρόγειο σφαίρα, για τη Γη μας. Αρχικά, σταθεροποιήσαμε τη λάμπα – γιατί όπως μάθαμε ο ήλιος είναι ακίνητος - και τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, κινήσανε την υδρόγειο σφαίρα γύρω από τον εαυτό της. Ποια πλευρά της Γης φωτίζει ο ήλιος κάθε φορά; Σε ποιό μέρος της είναι μέρα και σε ποιο είναι νύχτα;

019ημέρα και νύχτα (2)

ημέρα και νύχτα (3)ημέρα και νύχτα (1)

Προνήπια 1 & 2