Βρεκεκέξ, κουάξ, κουάξ

Στη ρεματιά εμείς οι βάτραχοι, είμαστε ξακουσμένοι μουσικοί!
Όλη μέρα τραγουδάμε, στο νερό χοροπηδάμε,
κουάξ, κουάξ, κουάξ!

Από βραχάκι σε βραχάκι, δυο – δυο θα πηδάμε,
Νούφαρα δε θα πατάμε,
γύρω από το μονοπάτι θα τσαλαβουτάμε!

βρεκεκέξ (1)βρεκεκέξ (2)

βρεκεκέξ (3)βρεκεκέξ (4)

Παιδικός Σταθμός 2