Προσεγγίζουμε την έννοια της πρόσθεσης

Καθώς τα παιδιά αρχίζουν να δομούν τις μαθηματικές ιδέες, ζώντας στον πραγματικό κόσμο, είναι ανακόλουθο, με τον τρόπο σκέψης τους να προβαίνουν σε μαθηματικούς υπολογισμούς που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Γι’ αυτό δημιουργούμε ένα κατάλληλο περιβάλλον με μεγάλη ποικιλία υλικών. Καθώς, λοιπόν, τα παιδιά παίζουν, παρατηρούν, ανακαλύπτουν συγκρίνουν, δίνεται η κατάλληλη στιγμή της δικής μας παρέμβασης, που θα ενεργοποιήσει τη σκέψη των παιδιών προς τη μαθηματική σκέψη. Για παράδειγμα, αν προσθέσεις στα δύο αυτοκινητάκια, με τα οποία παίζεις, ένα ακόμη, πόσα θα έχεις συνολικά; Αν έχεις τρεις μαρκαδόρους, με υπέροχα χρώματα, και πάρεις ακόμη δύο για να βάλεις περισσότερα χρώματα στη ζωγραφιά σου, πόσους μαρκαδόρους θα έχεις;

πρόσθεση (1)πρόσθεση (2)

Νήπια 1