Τα μουσικά όργανα

Έγχορδα, πνευστά, κρουστά και πληκτροφόρα μουσικά όργανα! Τα γνωρίζουμε, τα πιάνουμε, τα παίζουμε και κατασκευάζουμε ένα από αυτά. Γινόμαστε μουσικοί και οργανοπαίχτες και με τους ήχους των μουσικών οργάνων διασκεδάζουμε!

1 (1)1 (2)2 (1)2 (2)2 (3)2 (4)

Παιδικός Σταθμός 3