Ιερογλυφικά τυπώματα

Τα Αστεράκια συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Αίγυπτο. Εκεί, παρατηρούν τα ιερογλυφικά, τα αρχαιότερα εικονιστικά σύμβολα γραφής. Με τι μοιάζουν; Πάνω σε τι χαρτί μπορούμε να τα αποτυπώσουμε; 

Μα, φυσικά, σε πάπυρο!