ΟικολοΓΗα

Τα Προνήπια, συνεχίζοντας τη μέθοδο της συνεργατικής μάθησης, προσέγγισαν το θέμα της οικολογίας και της ανακύκλωσης μέσω του εργαστηρίου δεξιοτήτων. Με τη βοήθεια εποπτικού και ηλεκτρονικού υλικού, τα παιδιά γνώρισαν τη σημασία και την επικινδυνότητα των σκουπιδιών στον περιβάλλοντα χώρο, την ανακύκλωση και τους διάφορους κάδους σκουπιδιών. Τα παιδιά σε συνεργασία έγραψαν τη λέξη «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Τέλος, οι ομάδες της τάξης, φορώντας γάντια στα χέρια, «καθάρισαν» τα σκουπίδια της παραλίας – τάξης μας. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα και η εξάσκηση της συνεργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.