Η Ελιά πήγε σχολείο!

Ως Σχολείο UNESCO, και με γνώμονα και πυξίδα το «μαζί και από κοινού», το Νηπιαγωγείο «ΔΕΛΑΣΑΛ», συμμετέχει στο πρόγραμμα της UNESCO για τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Ζωντανής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με το θέμα: «Ο Πολιτισμός της Ελιάς και του Ελαιόλαδου»

Στο πλαίσιο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο μας, ο κ. Καραβασίλης Χρήστος, παραγωγός ελιάς και ελαιόλαδου, μας έδειξε τον τρόπο παραγωγής ελιάς, το λιόπανο, τα εργαλεία του λιομαζώματος και το ελαιόλαδο. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η βιωματική προσέγγιση της μάθησης.