Μουσική Αγωγή– Ωδείο Κολεγίου

Μαθήματα πιάνου στο Νηπιαγωγείο μας, “διαβάζουμε” τις νότες, τοποθετούμε τα δύο χέρια μας στα πλήκτρα και η μουσική ξεκινά!