Μαθαίνω παίζοντας

Οι μικροί μαθητές αξιοποιούν το φωτεινό πάνελ. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, τόσο στο ελεύθερο παιχνίδι όσο και στις οργανωμένες δραστηριότητες, το οποίο υποστηρίζει πολλαπλές διαδικασίες παρατήρησης, εξερεύνησης, ανακάλυψης, πειραματισμού, σύνθεσης και δημιουργίας. Πέρα από την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συνεργαστούν και να αντιληφθούν την αξία της από κοινού ανακάλυψης.

Νήπια 2