Φυσική στο… Νηπιαγωγείο

Πραγματοποιήσαμε πείραμα για την πήξη και την τήξη, με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ένας από τους σκοπούς της δράσης ήταν τα παιδιά να αναπτύξουν το αίσθημα της ομάδας, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.  Αρχικά, γεμίσαμε 4 ποτήρια με νερό έως τη μέση και τοποθετήσαμε σε αυτά legο. Βάλαμε τα ποτήρια στην κατάψυξη και κάναμε τις υποθέσεις μας για το τι θα συμβεί. Όταν το νερό πάγωσε, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και προσπάθησαν να λιώσουν τον πάγο. Χρησιμοποιήσαν τη θερμότητα των χεριών τους, το καλοριφέρ, την ανάσα και ένα πιστολάκι. Με επιτυχία, τα lego απελευθερώθηκαν από τον πάγο.

Προνήπια 1 &2