Ο κόσμος των σχημάτων

Ακόμα και αν το μάθημά μας γίνεται μέσα από τον υπολογιστή, η μάθηση είναι βιωματική. Μαθαίνουμε τα σχήματα και τα εξερευνούμε μέσα στο σπίτι μας. 

Νήπια