Μάθηση εξ αποστάσεως… και προετοιμασία για το Δημοτικό!

Στο Νηπιαγωγείο μας, έχοντας ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για το Δημοτικό, δεν σταματάμε, ακόμα και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να προσεγγίζουμε καθημερινά όλες τις μαθησιακές περιοχές. Εκτός από τη βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, εξασκούμαστε στη λεπτή κινητικότητα και συμπληρώνουμε τη γνώση, μέσα από ποικίλες και διασκεδαστικές εργασίες.