Ανακαλύπτω το όνομά μου

Μέσα από παιγνιώδεις δράσεις, τα Προνήπια του σχολείου μας ανακάλυψαν το όνομά τους. Έτσι, ψάξαμε το αρχικό γράμμα του κάθε ονόματος, το "ψαρέψαμε" και το στολίσαμε με χρώματα. Έπειτα, ασχοληθήκαμε με την επεξεργασία ολοκλήρου του ονόματός μας. 

Προνήπια 1 και 2