Λαδάκι υγιεινό που να ψάξω να σε βρω;

Βρίσκουμε τις περιοχές της Ελλάδας όπου παράγουν καλό ελαιόλαδο, και έπειτα, μετράμε και συγκρίνουμε τις αποστάσεις απο την πόλη μας. 

Νήπια 2