"Η γιορτή της πόλης μας"

Στο πλαίσιο της εορτής του Αγίου Δημητρίου και της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήσαμε σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας.

Προνήπια 1 και 2