Ζωγραφίζοντας αλλιώς!

Τα Αστεράκια ταξιδεύουν στη Χρωματοχώρα. Εκεί, βρίσκονται αντιμέτωπα με μία ιδιαίτερη δοκιμασία. Καλούνται να ζωγραφίσουν με πινέλα πάνω σε διαφανή μεμβράνη. Θα καταφέρουν  να χρωματίσουν όλες τις μεμβράνες, που έχουν τυλίξει τα τραπέζια;

ΠΣ1 & ΠΣ2