Τσουβαλοδρομίες

Αστεράκια 1 και Αστεράκια 2 διακοσμούν με τέμπερες και σφραγίδες δύο τσουβάλια. Έπειτα, βγαίνουν στην αυλή, χωρίζονται σε δύο ομάδες, μπαίνουν μέσα στα τσουβάλια και οι τσουβαλοδρομίες αρχίζουν!
Παιδικός Σταθμός 1 & 2