Παίζουμε με τον Ήλιο της Βεργίνας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του project μας και, συγκεκριμένα, γνωρίζοντας τη Μακεδονία, παίξαμε μαθηματικά παιχνίδια με τον Ήλιο της Βεργίνας. Αρχικά, τα παιδιά ανέλαβαν να γράψουν τους αριθμούς από το 1 έως το 16, τους οποίους κόλλησαν πάνω στις ακτίνες του ήλιου. Έπειτα, εντοπίζαμε και σηκώναμε τις ακτίνες με συγκεκριμένο αριθμό, προσθέταμε και αφαιρούσαμε ακτίνες και βρίσκαμε τα αποτελέσματα. Επίσης, συγκρίναμε ποιες ακτίνες είναι μεγαλύτερες και ποιες μικρότερες και ανάμεσα από ποιους αριθμούς βρίσκονται. Τέλος, τις τοποθετήσαμε όλες με τη σειρά, ώστε να συνθέσουμε τον Ήλιο της Βεργίνας.
Νήπια 2