Ο Παιδικός Σταθμός και ο κύριος Κιχ

Ανεβαίνουμε στα σχολικά μας και πηγαίνουμε στο θέατρο Τ για να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση «Ο κύριος Κιχ και το μουσικό κουτί των ήχων». Θα καταφέρει ο κ. Κιχ να κερδίσει τον δράκο Μουσικόδοντα και να ελευθερώσει την πριγκίπισσα με τη βοήθεια της μουσικής;
Παιδικός Σταθμός