Η αλεπού και τα σταφύλια - Δραματική τέχνη

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, ώστε εναλλάξ να αναλάβουν να δραματοποιήσουν τους δύο ρόλους, της αλεπούς και του κόρακα. Κρεμάμε στα σχοινάκια εργασιών της τάξης τσαμπιά από σταφύλια (κατασκευές) και ο μύθος ξεκινά...
Νήπια 1