Παίζουμε μουσικούς κύκλους, ανοιχτούς και κλειστούς

Την εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθεί το παιχνίδι. Τα νήπια σχηματίζουν κύκλους, ανοιχτούς – κλειστούς, με το σώμα τους και με χοντρά χρωματιστά κορδόνια. Κατόπιν,  οι κλειστοί κύκλοι παραμένουν στο πάτωμα, όπου υποδέχονται τα παιδιά που κατορθώνουν να μπουν μέσα σ’ αυτούς, κάθε φορά που η μουσική σταματά ξαφνικά!
Νήπια 1