Τετράγωνο - Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο

Δύο σχήματα με τέσσερις γωνίες και τέσσερις πλευρές, πού θα βρω τις διαφορές; Μα, φυσικά, στις πλευρές. Παρατηρούμε, περιγράφουμε και διατυπώνουμε τα συμπεράσματά μας. Το τετράγωνο έχει τέσσερις ίσες πλευρές. Και πώς το στοιχειοθετούμε αυτό; Μετρώντας μ' ένα σχοινάκι, μ' ένα μέτρο, μ'  ένα χάρτινο χάρακα. Συμπέρασμα, είναι και οι τέσσερις 14cm.
Νήπια 1