Ο Ζουζούνης μαθαίνει τους κανόνες της τάξης

Ο φίλος μας ο Ζουζούνης (γαντόκουκλα) έρχεται στην τάξη για να παίξει μαζί μας. Όμως, δεν γνωρίζει τους κανόνες και κάνει όλο ζουζουνιές! Τα μελισσάκια του δείχνουν πώς πρέπει να φέρεται και τον βοηθούν να διορθώσει ό,τι έκανε.
Παιδικός Σταθμός 3