Α,Β,Γ,Ρ, το όνομά μου αρχίζει από…

Τα παιδιά σε άσπρο κάνσον φιλοτεχνούν, με δημιουργική διάθεση και φαντασία, την πρώτη φωνούλα (το πρώτο γράμμα) του ονόματός τους.
Νήπια 1