Από πλανήτη σε πλανήτη

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016 τα Προνήπια του Le Petit La Salle παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο: «Από πλανήτη σε πλανήτη», από την Παραμυθούπολη. Μια παρέα πλανητών, ο καθένας με τον δικό του χαρακτήρα, ήρθαν για να γνωριστούμε. Ποιος είναι ο πιο μεγάλος; Ποιος είναι ο πιο ζεστός; Ποιος είναι πιο κοντά στον Ήλιο; Με αφετηρία τον Ήλιο και οδηγό το παιχνίδι, κάναμε ένα πραγματικά απολαυστικό ταξίδι στο Ηλιακό μας Σύστημα!
Προνήπια 1& 2