Η συμμετρία των πλανητών

Κρόνος, ο πιο εντυπωσιακός και αγαπημένος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος. Γνωστός για τους περίφημους δακτυλίους του, έγινε η ιδανική αφορμή να δοκιμαστούμε σε μια άσκηση μαθηματικής φύσεως, αναπαράγοντας τα συμμετρικά «μισά» των πλανητών.
Προνήπια 1 & 2