Άσκηση πυρασφάλειας

Εμβαθύνοντας την προσέγγισή μας στο στοιχείο της φωτιάς, μάθαμε τον αριθμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 199, τον οποίο πρέπει να καλέσουμε σε περίπτωση ανάγκης. Αναγνωρίσαμε τους αριθμούς, τους γράψαμε στον πίνακα και έπειτα, δοκιμάσαμε να «καλέσουμε» την πυροσβεστική από το τηλέφωνο – παιχνίδι της τάξης μας. Συζητήσαμε το τι πρέπει να λέμε στην πυροσβεστική (περιγραφή  του συμβάντος και τη διεύθυνσή μας) και ότι μόνο σε περίπτωση ανάγκης καλούμε το τηλέφωνο αυτό. Έπειτα, μέσα από έναν παιγνιώδη τρόπο μάθαμε πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε σε περίπτωση που πεταχτεί κάποια φλόγα στα ρούχα μας. Για να μπορέσουμε να τη σβήσουμε, χωρίς να προκαλέσουμε ζημιά στον εαυτό μας, μάθαμε τις τρεις κινήσεις που πρέπει όλοι να γνωρίζουν: ΣΤΑΜΑΤΑΩ, ΠΕΦΤΩ ΚΑΙ ΚΥΛΙΕΜΑΙ. Μέσα από ένα μικρό θεατρικό δρώμενο, το κάθε παιδί πραγματοποίησε με επιτυχία την άσκηση πυρασφάλειας, σταματώντας γρήγορα μόλις έβλεπε τη «φλόγα», έπεφτε στο πάτωμα, κάλυπτε το πρόσωπό του με τα χέρια του και κυλιόταν στο πλάι.
Νήπια 2