Φθινόπωρο

Το φθινόπωρο σε εικόνες, από τους μαθητές του Le Petit la Salle, στα εικαστικά.

Εικαστική Αγωγή

PB100058