Το Νηπιαγωγείο του «Le Petit La Salle» έχει τη χαρά να υλοποιήσει, τη φετινή σχολική χρονιά, ένα καινοτόμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων Γλωσσικής Αφύπνισης και Πολυγλωσσίας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η δράση πραγματοποιείται από τη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Μαγδαληνή Κουκούλη με την επιστημονική καθοδήγηση της κ. Ευαγγελίας Μουσούρη, Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Η Γλωσσική Αφύπνιση είναι μία προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί από την προσχολική εκπαίδευση και να συνοδεύσει το κάθε άτομο έως το τέλος της γλωσσικής του εκπαίδευσης με σημαντικά και ποικίλα οφέλη. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών του Νηπιαγωγείου στη γλωσσική, πολιτισμική ποικιλομορφία και στη διάδοση της πολυγλωσσίας, καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Eveil aux Langues" (Γλωσσική Αφύπνιση) και βασίζονται στις αρχές του CARAP (Cadre de Référence pour les Approches Plurielles), το οποίο εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μέσω της υλοποίησης διασκεδαστικών και αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες γλωσσικού, πολιτισμικού, παιδαγωγικού, ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Νήπια 1 & 2

Διαβάστε περισσότερα για την ερευνητική ομάδα εδώ.